Poziv na transnacionalni seminar "Sinergije i sukobi u upravljanju turizmom"

Između 21 i 24 novembra 2019 godine, Udruženje Mod života iz Drobete Turnu Severin, kao vodeći partner projekta „Lights ON!” (RORS 248) u konferencijskoj sali hotela Continental u Drobeti Turnu Severin organizuje seminar „Sinergije“ i sukobi u uprav…

Sastanak tima za implementaciju projekta

  1. novembra 2019. godine, u sedištu Udruženja Mod života u Drobeti Turnu Severin, organizovan je sastanak članova transnacionalnog tima za implementaciju, odnosno Udruženja Mod života i Turističkog udruženja opštine Kladovo. Tokom…

Anketa je pokrenuta

Open survey

Kako bi se procijenila tržišna pozicija i turistički potencijal prekograničnog područ…

„Lights ON!“ Projekta bilten je pokrenut!

Konferencija za otvaranje projekata u Kladovu

Dana 31. oktobra 2019. godi…

KONFERENCIJA O OTVARANJU PROJEKA U DROBETA

Sreda 14. avgusta 2019. godine hotel continental u Drobeti Turnu Severin , Rumunija,odrzana je uvodna konferencija za projekat
„LIGHTS ON!“ (RORS 248) u prisustvu ucesnika i medija.
Konferenciji su prisustvovali sv…

PRIPREMNI SASTANAK PROJEKTA

     U okviru projekta “LIGHTS ON!“ (RORS 248) Mod of life je organizovao propremni sastanak za buduce aktivnosti kojem su se pridruzili partneri na projektu (opstina Drobeta Turnu Severin) i tuisticka …

News – Let’s Light Up the Danube

Comunicat de presă