Galerija

Transnacionalni seminar „Sinergije i sukobi u upravljanju turizmom”

Drugi sastanak sa Srpskim partnerima

Konferencija za otvaranje projekata u Kladovu

Project Opening Conference in Drobeta

Project Preparatory Meeting

Meeting with the Serbian Partners